Category Archives: Podatki dla każdego

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania Wyjazd w celach służbowych do miejscowości zamieszkania pracownika, znajdującej się poza stałym miejscem pracy tej osoby, jest podróżą służbową. Jedynymi odrębnościami w stosunku do wyjazdów, których cel jest położony poza punktem zamieszkania pracownika, jest w takich przypadkach brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa…
Czytaj dalej

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna Choć minął już okres składania rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych, organy podatkowe w dalszym ciągu odpowiadają na pytania i wątpliwości podatników. Jednym z obszarów, w którym często pojawiają się wątpliwości, jest ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawne, które poniosły wydatki na…
Czytaj dalej

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel ułatwi kontakt z urzędem skarbowym 14 lipca zacznie obowiązywać ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Określa ona m.in.: zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie: dokumentu mObywatel, profilu mObywatel, certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel, podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel; warunki i sposób pobierania przez użytkownika…
Czytaj dalej