Category Archives: Podatki dla każdego

Zmiana limitów podatkowych w 2021 roku

Zmianie ulegną limity na 2021 rok. zmiany będą w limitach małego podatnika PIT i VAT kwocie amortyzacji jednorazowej de minimis w ryczałcie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 roku wskaźnikach przyjętych dla celów rachunkowości. Limity podatkowe na 2021 rok Transakcje gotówkowe 15.000 PLN — 15.000 PLN Zwolnienie podmiotowe 200.000 PLN — 200.000 PLN Czego dotyczy Limit w…
Czytaj dalej

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r.

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. Styczeń 2021 SLIM VAT Wprowadzenie uproszczeń dla podatników dotyczących:  korekty faktur, ułatwień dla eksporterów, spójnych kursów walut, odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych, prezentów małej wartości do…
Czytaj dalej

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Warunkiem jest aby wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Zamiarem…
Czytaj dalej

VAT-zmiany 2019

VAT duże zmiany MF udostępniło białą listę podatników VAT za pomocą której można sprawdzić podatnika od kiedy jest zarejestrowany oraz jakie posiada rachunki bankowe. Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na…
Czytaj dalej