Category Archives: Podatki dla każdego

Zmiany w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałcie i składkach zdrowotnych. 1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej. 2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. 3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników. 4.…
Czytaj dalej

Zmiana limitów podatkowych w 2021 roku

Zmianie ulegną limity na 2021 rok. zmiany będą w limitach małego podatnika PIT i VAT kwocie amortyzacji jednorazowej de minimis w ryczałcie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 roku wskaźnikach przyjętych dla celów rachunkowości. Limity podatkowe na 2021 rok Transakcje gotówkowe 15.000 PLN — 15.000 PLN Zwolnienie podmiotowe 200.000 PLN — 200.000 PLN Czego dotyczy Limit w…
Czytaj dalej

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r.

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. Styczeń 2021 SLIM VAT Wprowadzenie uproszczeń dla podatników dotyczących:  korekty faktur, ułatwień dla eksporterów, spójnych kursów walut, odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych, prezentów małej wartości do…
Czytaj dalej

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Warunkiem jest aby wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Zamiarem…
Czytaj dalej