Category Archives: Podatki dla każdego

VAT-zmiany 2019

VAT duże zmiany MF udostępniło białą listę podatników VAT za pomocą której można sprawdzić podatnika od kiedy jest zarejestrowany oraz jakie posiada rachunki bankowe. Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na…
Czytaj dalej

Wybór formy wpłacania zaliczek w formie kwartalnej, miesięcznej, uproszczonej.

Do 20 lutego możesz zgłosić zmianę sposobu opłacania zaliczek w formie miesięcznej, kwartalnej lub w formie uproszczonej. Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest…
Czytaj dalej

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł. Od 1 stycznia 2017 r. wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wyłącza z KUP koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca…
Czytaj dalej

Koniec z rozliczeniem kwartalnym dla dużych podatników

Rozliczenia kwartalne dla dużych podatników. MF zaprojektował pakiet zmian UoVAT zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Jedną zmian zmierzającą do tego celu jest możliwość składania rozliczeń kwartalnych VAT – będą mogli z nich korzystać wyłącznie mali podatnicy (przychody poniżej 1,2 mln EUR). Warunkiem jest działanie jako podatnik min. przez okres 12 miesięcy.
Czytaj dalej