Księga Handlowa

KSIĘGA RACHUNKOWA

Osoby Fizyczne

Spółki Cywilne

Spółki z o.o.

Spółki akcyjne

Ogólnopodatkowa obsługa firmy

 • icon_01Aktualizacja danych
  aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy
 • icon_01Zmiany w prawie
  bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym i bilansowym
 • icon_01Udział w postępowaniach
  aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w siedzibie Biura Rachunkowego „DEBET”, dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień
 • icon_01Doradca Podatkowy
  elektroniczny TAX Alert na temat najnowszych zmian w przepisach prawno-podatkowych
 • icon_01Odszkodowania
  odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę
 • icon_03Konsultacjekonsultacje i uzgodnienia z pracownikami Biura Rachunkowego „DEBET”
 • icon_03Informacja finansowainformacja finansowa dokonana w oparciu o zakładowy plan kont
 • icon_03Kontrola marżykontrola marży i wskaźnika dochodowości po zakończeniu roku podatkowego
 • icon_03Serwer FTPudostępnienie danych księgowych poprzez serwer FTP
 • icon_03Sprawozdaniasporządzanie sprawozdań finansowych

KSIĘGA I REJESTR VAT

 • icon_01PK
  sporządzanie PK na podstawie otrzymanej dokumentacji i własnych księgowań
 • icon_01Raporty fiskalne
  rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży
 • icon_03Wprowadzanie zapisówwprowadzanie zapisów do księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • icon_03Stany magazynoweuzgodnienia stanów magazynowych
 • icon_03Potwierdzenia salddrukowanie potwierdzeń sald rozrachunkowych za dany rok obrotowy i przesłanie ich kontrahentom
 • icon_03Zespoły kosztówukład kosztów zespół 4 i 5
 • icon_03Zestawienie bilansowedokonanie wydruków zestawienia bilansowego /syntetyka / w celu sporządzenia miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym
 • icon_03Wydruki VATdokonanie wydruków rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT
 • icon_03Rozliczenie podatkówrozliczenie podatków w deklaracjach w podatku dochodowym, w podatku VAT oraz przygotowanie stosownych przelewów