Doradztwo Podatkowe/Księgowe

USŁUGI DORADZTWA

Zakres usług

  • Współpracujemy z doradcą podatkowym.

Konsultacje

  • Nasi specjaliści w dziedzinach prawa gospodarczego, podatkowego lub finansowego chętnie udzielą porad

Uruchomienie firmy

  • Skorzystaj z naszej pomocy, aby założenie Twojej firmy odbyło się sprawnie i bez problemów

Likwidacja działalności

  • Czas zakończyć działalność? Skorzystaj z naszych porad, aby dobrze się przygotować

ZAKRES USŁUG

♦ stała obsługa rozwiązań w zakresie księgowości
♦ sporządzanie deklaracji podatkowych
♦ sporządzanie PIT, CIT, VAT, PCC
♦ sporządzanie zeznań rocznych PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39
♦ rozliczanie osób pracujących za granicą (PIT-ZG) w Urzędzie Skarbowym w Polsce
♦ dokonywanie przeglądów ksiąg rachunkowych
♦ korekty podateku należnego ze wszystkich faktur niezapłaconych przez kontrahenta

 ♦ Konsultacje z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego lub finansowego z głównym specjalistą
♦ Konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z głównym specjalistą lub doradcą podatkowym (doradca podatkowy zewnętrzny ma podpisana umowę z DEBET Sp. z o.o.
♦ sporządzanie wniosków kredytowych, wniosków o dotacje części finansowej wniosku
(bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne) wraz z prognozami.

♦ wybór odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania wykonywanej działalności
♦ dokonywanie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
♦ zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym
♦ wnioski do Urzędu Skarbowego
♦ sporządzanie zawiadomień do odpowiednich urzędów

 ♦ analiza skutków likwidacji
♦ przeprowadzenie likwidacji
♦ sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów