Doradztwo Podatkowe

USŁUGI DORADCY PODATKOWEGO

Zakres usług

  • Oferujemy szeroki zakres usług w obszarze doradztwa podatkowego.

Konsultacje

  • Nasi specjaliści w dziedzinach prawa gospodarczego, podatkowego lub finansowego chętnie udzielą porad

Uruchomienie firmy

  • Skorzystaj z naszej pomocy, aby założenie Twojej firmy odbyło się sprawnie i bez problemów

Likwidacja działalności

  • Czas zakończyć działalność? Skorzystaj z naszych porad, aby dobrze się przygotować

ZAKRES USŁUG

♦ udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązującego prawa podatkowego, gospodarczego lub finansowego
♦ stała obsługa rozwiązań podatkowych
♦ sporządzanie deklaracji podatkowych
♦ doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC
♦ sporządzanie zeznań rocznych PIT 28, 36, 36L, 37, 38
♦ rozliczanie osób pracujących za granicą (PIT-ZG) w Urzędzie Skarbowym w Polsce
♦ dokonywanie przeglądów ksiąg rachunkowych pod kątem przestrzegania przepisów podatkowych
♦ doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
♦ konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
zwrotu VAT z części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.
♦ audyt podatkowy.
♦ korekty podateku należnego ze wszystkich faktur nie zapłaconych przez kontrahenta gdy od terminu płatności upłynęło ponad 180 dni, a od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata
♦ uzyskiwanie zwrotu VAT z paliwa do samochodów ciężarowych

 ♦ Konsultacje z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego lub finansowego z głównym specjalistą
♦ Konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z głównym specjalistą lub doradcą podatkowym
♦ sporządzanie wniosków kredytowych, wniosków o dotacje części finansowej wniosku
(bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne) wraz z prognozami.

♦ wybór odpowiedniej formy prawnej i sposobu opodatkowania wykonywanej działalności
♦ dokonywanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
♦ rejestracja w Urzędzie Skarbowym
♦ wniosek o nadanie NIP
♦ sporządzanie zawiadomień do odpowiednich urzędów

 ♦ analiza skutków likwidacji
♦ przeprowadzenie likwidacji
♦ sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów