Blog

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania Wyjazd w celach służbowych do miejscowości zamieszkania pracownika, znajdującej się poza stałym miejscem pracy tej osoby, jest podróżą służbową. Jedynymi odrębnościami w stosunku do wyjazdów, których cel jest położony poza punktem zamieszkania pracownika, jest w takich przypadkach brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa…
Czytaj dalej

Krajowy System e-Faktur

Krajowy system e-faktur 9 czerwca 2023 r. na stronie www.gov.pl Ministerstwo Finansów w zakładce zamieściło informację dotyczącą przyjętej przez Sejm ustawy wdrażającej KSeF (Krajowy System e-Faktur). Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Jak czytamy w informacji główne założenia ustawy to: przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1…
Czytaj dalej

Intensywne szkolenia w Biurze Rachunkowym “DEBET” Sp. z o.o.

Intensywne szkolenia Z radością chcemy podzielić się z Wami ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce niedawno w naszym biurze. Odbyliśmy intensywne szkolenia, które były poświęcone podnoszeniu naszych umiejętności i doskonaleniu wiedzy. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość wysłuchania wybitnych ekspertów z dziedzin, którzy podzielili się z nami swoim bogatym doświadczeniem i przekazali nam wiele wartościowych informacji. Tematy…
Czytaj dalej

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna Choć minął już okres składania rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych, organy podatkowe w dalszym ciągu odpowiadają na pytania i wątpliwości podatników. Jednym z obszarów, w którym często pojawiają się wątpliwości, jest ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawne, które poniosły wydatki na…
Czytaj dalej