Category Archives: Kadry i ubezpieczenia

Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto

Znaczna podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca 2023 roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2023 r. wyniesie 3 600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym. Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł…
Czytaj dalej

Zmiany we wzorze świadectwa pracy już obowiązują

Zmiany we wzorze świadectwa pracy Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 maja 2023 r. W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowy zakres informacji określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r.…
Czytaj dalej