Blog

Zmiana limitów podatkowych w 2021 roku

Zmianie ulegną limity na 2021 rok. zmiany będą w limitach małego podatnika PIT i VAT kwocie amortyzacji jednorazowej de minimis w ryczałcie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 roku wskaźnikach przyjętych dla celów rachunkowości. Limity podatkowe na 2021 rok Transakcje gotówkowe 15.000 PLN — 15.000 PLN Zwolnienie podmiotowe 200.000 PLN — 200.000 PLN Czego dotyczy Limit w…
Czytaj dalej

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r.

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. Styczeń 2021 SLIM VAT Wprowadzenie uproszczeń dla podatników dotyczących:  korekty faktur, ułatwień dla eksporterów, spójnych kursów walut, odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych, prezentów małej wartości do…
Czytaj dalej

Spis z natury na dzień 31 grudnia

Spis z natury na dzień 31 grudnia. Obowiązek inwentaryzacji dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, jak i ryczałtowców. Zacząć wypada od tego, że obowiązku nie ominą podatnicy, którzy nie stwierdzą na stanie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Zatem Wartość tego…
Czytaj dalej

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Warunkiem jest aby wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Zamiarem…
Czytaj dalej