10 zasad współpracy z nami

10 ZASAD WSPÓŁPRACY

Poznaj zakres czynności biura rachunkowego

W biurze rachunkowym przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne mogą uzyskać porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego, zlecić reprezentowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach, powierzyć sprawy pracownicze i ZUS, prowadzenie księgowości. W innych sprawach określimy, z jakim specjalistą należy skonsultować się w celu uzyskania profesjonalnej porady (np. z radcą prawnym).

Nie czekaj na ostatnią chwilę

Jeżeli pojawia się wątpliwość natury prawno-podatkowej, nie czekaj do końca upływającego terminu tylko zadziałaj natychmiast. Późniejsze działanie pod presją czasu utrudnia znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania.

Masz wpływ na zakres usług i treść umowy z biurem

Jeżeli stwierdzisz, że niektóre czynności (np. odbiór dokumentów z twojej firmy, rozliczenia pracownicze itp.) wolałbyś prowadzić samodzielnie, przekaż swoje sugestie nam, zaproponujemy inne rozwiązanie – dogodne zarówno dla Ciebie jak i dla nas z punktu widzenia prawno-podatkowego i organizacyjnego.

Negocjuj najdogodniejsze dla Ciebie warunki świadczenia usługi

Na pewno nie należy się zniechęcać, jeśli nasza propozycja od razu nie będzie spełniała Twoich oczekiwań – po prostu przedstaw swoje sugestie.

Współpracuj

Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez nas. Zrobimy wszystko, aby sprawy Twojej firmy były prowadzone fachowo, ale nie osiągniemy nic, jeśli Ty nie będziesz miał czasu na współpracę.

Jeśli nie masz czasu – wyznacz pełnomocnika do kontaktów z biurem

Zastanów się i szczegółowo określ kompetencje pełnomocnika, m.in. to, w jakim zakresie będzie mógł prowadzić rozmowy z nami. Można również ustalić, że to nasz pracownik będzie odbierał dokumenty z Twojej firmy.

Umów się i przygotuj do rozmowy z biurem

Zastanów się nad problemem czy sprawą, o której chcesz rozmawiać, zanim udasz się do nas. Zapisz zagadnienia, które chcesz poruszyć podczas spotkania, zanotuj pytania do biura rachunkowego. Podczas rozmowy telefonicznej zasygnalizuj problem, którego ma dotyczyć porada. Dzięki temu będziemy mogli wcześniej przemyśleć zagadnienie i przygotować się do udzielenia porady. Uprzedzimy również, jakie dokumenty powinieneś mieć przy sobie podczas wizyty.

Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do biura

Tylko wtedy będziemy mogli w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika.

Konsultuj z doradcą podatkowym wszystkie ważne decyzje

Inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia podatkowego i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

Zapytaj o ubezpieczenie OC doradcy podatkowego, biura rachunkowego

Jeśli poniesiesz szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy podatkowego, można odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym doradca lub biuro zawarło umowę ubezpieczenia. Każdy doradca podatkowy i biuro rachunkowe podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego lub prowadzenia ksiąg. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dys¬cyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

Materiały

Poniżej zamieszczamy linki do materiałów, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Linki

  • Zbiór odnośników do najbardziej przydatnych z punktu widzenia przedsiębiorcy materiałów w internecie.
  • Czytaj dalej...

Tax Alert

  • Wszyscy nasi klienci otrzymują regularnie Tax Alert elektronicznie, zawierający szereg ważnych i ciekawych informacji.
  • Czytaj dalej...

Outsourcing

  • Sprawdź, dlaczego powierzenie swojej księgowości profesjonalnemu biuru rachunkowego daje same korzyści.
  • Czytaj dalej...

Polityka prywatności