Od lipca 2023r zmiany w limitach zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od lipca zmiany w limitach zwolnień z podatku od spadków i darowizn

27 kwietnia 2023 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 803, opublikowano ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która to wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Opodatkowaniu będzie podlegało nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie pięciu lat, począwszy od 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie pięciu lat:

  • 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby nastąpi więcej niż jeden raz w pięcioletnim okresie, o którym mowa powyżej, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych trzeba będzie doliczyć wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas w tym okresie.

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 lipca 2023 r., będą stosowane przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Uwaga: Wejście w życie powyższych zasad nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. Parlament pracuje nad zmianami, które mają wprowadzić kolejne modyfikacje limitów. Zlikwidowany ma zostać także obowiązek sumowania darowizn od wielu osób.