Jak sprawdzić kontrahenta zanim będzie za późno.

 

Sprawdź kontrahenta zanim będzie za późno.

Nierzetelni kontrahenci to duży problem dla przedsiębiorców. Fakt, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, np. w małej miejscowości, nie zwalnia go z obowiązku weryfikacji wiarygodności kontrahenta.

Dlaczego więc warto poświęcić czas na sprawdzenie jego wiarygodności przed nawiązaniem współpracy? Głównym powodem są oczywiście sprawy finansowe oraz konsekwencje podatkowe.
W przypadku nawiązania takiej współpracy, podatnik może utracić prawo do odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia VAT-u naliczonego w przypadku dostawy towarów lub nabycia usług przysługuje, jeśli posiadamy fakturę potwierdzającą transakcję wystawioną przez dostawcę zarejestrowanego do VAT.

Organy podatkowe mogą kwestionować prawo do odliczenia np. wtedy gdy udowodnią, że podatnik posiadał wiedzę o tym, że dany kontrahent nie istnieje i nie zachował należytej staranności przy weryfikacji jego wiarygodności.. W lipcu bieżącego roku został wydany wyrok NSA (syg. akt I FSK 774/14) w sprawie właścicielki firmy transportowej ze wsi Łazy w województwie mazowieckim, który potwierdził, iż współpraca z nierzetelnym kontrahentem naraża nas na brak możliwości odliczenia podatku VAT.

Mimo prób udowodnienia przez pełnomocnika podatnika, iż możliwości weryfikacji kontrahentów przez firmy działające na obszarach, np. wiejskich, gdzie jest ograniczony dostęp do internetu, a transakcje gotówkowe są rzeczą powszechną, to jego szanse na prawidłową weryfikację są dużo mniejsze, niż u przedsiębiorców z dużych miast. Podkreślał też, że żaden z organów nie udowodnił podatniczce, iż miała wiedzę o oszustwie i świadomie brała w nim udział, a tylko ten fakt potwierdzałyby brak prawa do odliczenia podatku VAT. Argumenty te nie przekonały jednak sądu kasacyjnego do zmiany orzeczenia, jakie wydały poprzednie organy. Gdyby ustalono, iż kobieta była świadoma oszukańczego procederu, to miałaby problem nie tylko z odliczeniem VAT, ale także sprawę karną.

Tak więc szczególną ostrożność powinni zachować przedsiębiorcy działający w branży recyklingu, stali, paliwowej, handlu kawą.

Aby ustrzec się przed takimi problemami, do dyspozycji podatników jest wiele sposobów, które pozwolą zweryfikować wiarygodność kontrahenta.
Można wykorzystać do tego następujące środki:
- sprawdzenie informacji zawartych w CEIDG,
- sprawdzenie na stronie Urzędu Skarbowego aktywności (dostępne od 26 czerwca 2015r.)VAT,
- sprawdzenie informacji w pełnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek prawa handlowego),
- przejrzenie opinii o kontrahencie w internecie,
- zweryfikowanie faktycznego działania firmy np. wizyta w siedzibie firmy bądź telefon
- zażądanie od kontrahenta przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, regon lub koncesji uprawniającej do obrotu paliwami.