Recent Posts by admin

Zmiany w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałcie i składkach zdrowotnych. 1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej. 2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. 3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników. 4.…
Czytaj dalej

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł. Od 1 stycznia 2017 r. wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wyłącza z KUP koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca…
Czytaj dalej

Koniec z rozliczeniem kwartalnym dla dużych podatników

Rozliczenia kwartalne dla dużych podatników. MF zaprojektował pakiet zmian UoVAT zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Jedną zmian zmierzającą do tego celu jest możliwość składania rozliczeń kwartalnych VAT – będą mogli z nich korzystać wyłącznie mali podatnicy (przychody poniżej 1,2 mln EUR). Warunkiem jest działanie jako podatnik min. przez okres 12 miesięcy.
Czytaj dalej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.