Ukończone studia o specjalności rachunkowość i informatyka
Doświadczenie w rozliczaniu płac nabyła w firmie Hajduki S.A. zatrudniającej około dwieście osób. Posiada umiejętność obsługi kadrowo-płacowej oraz ZUS od 1999 roku. Specjalizuje się w rozliczaniu Agencji Pracy i cudzoziemców i pracowników oddelegowanych do pracy zza granica. Pomimo tak długoletniego stażu pracy wciąż uzupełnia swoją wiedzę na kursach i szkoleniach.

Certyfikaty i wyróżnienia.