Prawie trzydziestoletni staż pracy w księgowości w tym dziewięć lat na stanowisku głównego księgowego . Posiada wiedzę z zakresu księgowości , ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej.  Rozumienie treści ekonomicznej kont księgowych oraz całości operacji gospodarczych, prawa podatkowego przedkłada się na dobrą współpracę z instytucjami finansowymi, ZUS, US.  Specjalizuje się w sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

Certyfikaty i wyróżnienia.