PTE – Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego

PTE - Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego
Prawo pracy w praktyce firm - polski kadrowiec w Unii Europejskiej