Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Zmiany w podatku VAD od stycznia 2014r.