Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Nowe zasady wystawiania i przyjmowania faktur.