Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 r.