Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.