Ukończone studia na Akademii Ekonomicznej na wydziale Finansów i Bankowości w Katowicach.
Swoją wiedzę zdobyła na studiach oraz dzięki przeszło 15 letniej pracy w księgowości. Obecnie obsługuje ok 20 mikro i makro firm o różnym rodzaju działalności: handlowe, produkcyjne i usługowe.
Jest osobą dobrze zorganizowaną, rzetelną i dokładną, co odzwierciedla się w starannym wykonywaniu powierzonych jej obowiązków

Certyfikaty i wyróżnienia.