ukończone studia kierunkowe i z zakresu zarządzania. 25 letnie doświadczenie poparte licznymi szkoleniami w zakresie zarządzania infrastruktura informatyczną