Tag Archives: weryfikacja plików

Weryfikacja plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikuje Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Analizy wykazują następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej: Rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres. Rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT. Przypadki uwzględniania w plikach JPK zakupu faktur…
Czytaj dalej