Tag Archives: pracownik

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania

Podróż służbowa do miejscowości zamieszkania Wyjazd w celach służbowych do miejscowości zamieszkania pracownika, znajdującej się poza stałym miejscem pracy tej osoby, jest podróżą służbową. Jedynymi odrębnościami w stosunku do wyjazdów, których cel jest położony poza punktem zamieszkania pracownika, jest w takich przypadkach brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa…
Czytaj dalej

Zmiany we wzorze świadectwa pracy już obowiązują

Zmiany we wzorze świadectwa pracy Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 maja 2023 r. W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowy zakres informacji określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r.…
Czytaj dalej