Profil zaufany w kontaktach z urzędami.

Profil zaufany w kontaktach z urzędami

Można zarejestrować swój Profil Zaufany i potem korzystać zdalnie z e-urzędów. Przez Internet złożyć wniosek o dowód, otworzyć działalnosc gospodarcza, uzyskac odpisy USC czy zamówić kartę EKUZ.

Profil zaufany moga załozyc klienci banków poprzez e-konto. Potem można się nim logować się i składać podpis elektroniczny na wybranej stronie administracji publicznej.

Proces ten jest podobny do szybkich płatności w sklepach internetowych. Bank uwierzytelnia klienta po podaniu przez niego danych, a następnie przelogowuje go do wybranego serwisu lub umożliwia potwierdzenie dyspozycji czy złożonego wniosku. W żadnym momencie procesu nie następuje przekazywanie danych między urzędem a bankiem, dzięki czemu cały proces jest bezpieczny i zapewnia pełną poufność informacji.