VAT-zmiany 2019

VAT duże zmiany

MF udostępniło białą listę podatników VAT za pomocą której można sprawdzić podatnika od kiedy jest zarejestrowany oraz jakie posiada rachunki bankowe.

Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. zł. Jeżeli płatność trafi na konto spoza białej listy, to nie będzie można wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z tym że będzie tak dopiero od 1 stycznia 2020 r."

Ważne jest wdrożenie odpowiednich procedur w firmie, aby osoby które robią przelewy sprawdzały rachunki bankowe kontrahentów na białej liście. Najlepiej aby potem wydrukowały takie potwierdzenie o weryfikacji i podpięły pod fakturę.

Strona internetowa do sprawdzenia rachunków bankowych swoich i kontrahentów.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Ważne jest sprawdzenie czy na białej liście podatkowej rachunki bankowe podatników są prawidłowe. Jeśli nie beda, należy niezwłocznie wyprostować to.