Koniec z rozliczeniem kwartalnym dla dużych podatników

Rozliczenia kwartalne dla dużych podatników.

MF zaprojektował pakiet zmian UoVAT zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Jedną zmian zmierzającą do tego celu jest możliwość składania rozliczeń kwartalnych VAT – będą mogli z nich korzystać wyłącznie mali podatnicy (przychody poniżej 1,2 mln EUR). Warunkiem jest działanie jako podatnik min. przez okres 12 miesięcy.