KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł.

Od 1 stycznia 2017 r. wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wyłącza z KUP koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, której wartość przekracza 15 tys. zł. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jednocześnie nie ma znaczenia ile dokonano płatności do transakcji. Przepis ten stanowi, że w przypadku zaliczenia do KUP w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy zmniejszają KUP. W przypadku braku możliwości ich zmniejszenia zwiększają przychody w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Do tej kategorii zaliczane są np. rachunki kart kredytowych, czy rachunki do płatności przez internet. Za zapłate uznaje się równiez kompensatę i barter.

Ważnym przy tym jest to, że wyłączenie z kosztów ma zastosowanie zarówno do „bieżących" kosztów jak i do amortyzacji. Jeżeli podatnik ujmie wydatek w kosztach, a później dokona zapłaty, będzie musiał wyłączyć koszt w miesiącu, w którym została dokonana płatność z pominięciem rachunku płatniczego.

Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu.
Nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie ustawy.