Zmiana limitów podatkowych w 2021 roku

Zmianie ulegną limity na 2021 rok. zmiany będą w limitach

  • małego podatnika PIT i VAT
  • kwocie amortyzacji jednorazowej de minimis
  • w ryczałcie ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 roku
  • wskaźnikach przyjętych dla celów rachunkowości.
  • Limity podatkowe na 2021 rok
Transakcje gotówkowe 15.000 PLN 15.000 PLN
Zwolnienie podmiotowe 200.000 PLN 200.000 PLN

Czego dotyczy

Limit w euro

Kwota w zł[*]

Status małego podatnika CIT, PIT

2 000 000

9 031 000

Status małego podatnika VAT

1 200 000

5 418 000

Status małego pośrednika VAT

45 000

203 000

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

50 000

226 000

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie)

2 000 000

9 030 600

Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

200 000

903 060

[*] Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2020 (4,5153 zł, tabela nr 192/A/NBP/2020).