Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r.

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r.

Styczeń 2021

SLIM VAT

Wprowadzenie uproszczeń dla podatników dotyczących:

  •  korekty faktur,
  • ułatwień dla eksporterów,
  • spójnych kursów walut,
  • odliczenia VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych,
  • prezentów małej wartości do 20 zł.

Estoński CIT

Zgodnie z przepisami od 1.01.2021 r. firmy o obrotach nieprzekraczających 100 mln zł rocznie zostały zwolnione z podatku od dochodów spółek. Warunkiem jest niewypłacanie zysków. Zwolnienie z CIT-u będzie możliwe, jeśli pieniądze pozostaną w firmie, a przedsiębiorcy przeznaczą je np. na nowe inwestycje i rozwój działalności

Opodatkowanie spółek komandytowych

Ustawa przewiduje nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika CIT.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ograniczenie ulgi abolicyjnej - kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Najważniejsze zmiany to:

- podniesienie limitu przychodów,

- obniżenie części stawek,

- zmiana definicji wolnego zawodu,

- ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu prywatnego i w ramach działalności gospodarczej.

Podatek u źródła

Z dniem 1.01.2021 r. ma wejść w życie po raz trzeci odsunięta w czasie zmiana dotycząca poboru podatku u źródła. Płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, będą musieli pobrać podatek u źródła z zastosowaniem stawki krajowej.

Struktury hybrydowe

W konsekwencji wprowadzonych przepisów podatnicy powinni wykazać, iż w ramach uiszczanych przez nich płatności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie są wykorzystywane rozbieżności w kwalifikacji wynikające z istnienia instrumentów hybrydowych lub podmiotów hybrydowych. W przypadku braku takiego dowodu - stosowne płatności należy wyłączyć z kosztów podatkowych.

Podatek cukrowy

Od 1.01.2021 r obowiązuje opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia

Kasy fiskalne online - II grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Uwaga! Termin przesunięty z 1.07.2020 r.

Lipiec 2021 r.

Kasy fiskalne online - III grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Uwaga! Termin przesunięty z 1.01.2021 r.