Od 1 października zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT dla osób pracujących przez ponad 2-krotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów – takie zmiany od 1 października 2019

Obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Koszty po zmianach wyniosą:

250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,
300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,
3 000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1 335,00 zł,
3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

ze stosunku pracy,
z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia)
z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
z emerytury i renty,
z praw majątkowych.

żródło: https://www.gov.pl