Weryfikacja plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikuje Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Analizy wykazują następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

  1. Rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres.
  2. Rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT.
  3. Przypadki uwzględniania w plikach JPK zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Pisma informacyjne nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

Firmy mogą otrzymać powiadomienia o błędach w przesłanych plikach. Wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do zidentyfikowanych rozbieżności, należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych.