Sprawdzanie rozliczeń podatkowych kontrahentów

Sprawdzanie rozliczeń podatkowych kontrahentów juz od 25 grudnia br. wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej. 

Po wejściu w życie nowych przepisów weryfikacja przedsiębiorców ma być łatwiejsza. Organy podatkowe będą wydawać zaświadczenia, czy kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą rzetelnie wywiązują się z obowiązków podatkowych. Będzie można sprawdzić, czy:

- składają deklaracje podatkowe,

- ujmują w nich informacje o dokonanych transakcjach,

- mają zaległości w opłacaniu podatków.

Informacje w tym zakresie będą wyłączone z tajemnicy skarbowej.

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy z kontrahentem, powinieneś sprawdzić informacje na jego temat. Istotne przy podejmowaniu decyzji o współpracy mogą być dane dotyczące aktywności gospodarczej, historii działalności firmy, legalności jego działania oraz – co szczególnie ważne – jego kondycji finansowej. Odpowiednia weryfikacja pozwoli Ci uniknąć trudnych sytuacji w przyszłości.

Przydatne źródła informacji o kontrahentach

Dane zawarte w CEIDG oraz KRS (spółki osobowe i kapitałowe) pozwalają nie tylko ustalić podstawowe dane na temat działalności Twojego kontrahenta, ale także określić prawidłową reprezentację firmy (ważne m.in. przy podpisywaniu umów). Masz także możliwość sprawdzenia partnera za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Wpisanie identyfikatora podatkowego NIP, pozwala sprawdzić status podatnika VAT.

Jeśli chcesz zweryfikować, czy Twój partner z UE jest zarejestrowanym i aktywnym podatnikiem VAT, możesz to zrobić korzystając z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Przydatnym źródłem informacji na temat działalności Twojego potencjalnego partnera są informacje w mediach, a także opinie wyrażane w internecie.Pamiętaj jednak, aby krytycznie podchodzić to tych źródeł. Zwracaj uwagę na przesadnie pozytywne lub negatywne opinie – niektóre z nich mogą umieszczane celowo, w celu zachęcenia lub zniechęcenia do oferty danej firmy.

źródło: biznes.gov.pl