Przelew z rachunku VAT na inny własny rachunek VAT w innym banku

Obecnie możesz zrobić przelew z rachunku VAT na inny własny rachunek VAT, ale tylko w tym samym banku.

Co się zmieni od 1 października 2021 r.?

Nowe przepisy pozwolą Ci przelewać między swoimi rachunkami VAT w różnych bankach.
Aby zrobić taki przelew na formatce przelewu split payment w polu Numer faktury VAT wpisz "przekazanie własne".

1 października 2021 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe.