Obowiązkowy split payment od listopada 2019

Od 1 listopada 2019 r. dla towarów i usług z dodanego załącznika nr 15 ustawy o VAT będzie obowiązkowy split payment. Obowiązek będzie dotyczyć transakcji B2B (firma-firma) powyżej 15 tys. Poniżej 15 tys. podzielenie płatności jest dobrowolne.

Od listopada 2019 roku split payment (podzielona płatność) będzie obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż.

Ustawodawca za takie uznał m.in. branżę elektroniczną, stalową, budowlaną, węglową, paliwową czy złomową.

Sprzedawca objęty obowiązkowym podziałem płatności nie będzie mógł wykluczyć tej metody płatności w umowie z nabywcą.

W załączeniu wykaz 150 pozycji (zał. 15 ) kogo dotyczy obowiązkowa podzielona płatność

Uwaga znika odwrotne obciążenie w Polsce, a w branży budowlanej podzielona płatność będzie dotyczyć wszystkich, nie tylko podwykonawców.

Wyjątkiem będą płatności poniżej 15 tys. zł. Jeśli strony nie dostosują się do nowych przepisów, zarówno nabywca, jak i sprzedawca zapłaci karę – 30 proc. sankcji VAT

Faktury sprzedaży będą musiały mieć adnotacje „mechanizm podzielonej płatności” brak tej adnotacji skutkuje sankcją 30% VAT.