Category Archives: Podatki dla każdego

Nowy zakres transakcji objętych odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie od 2017 roku. Z najnowszego projektu nowelizacji UoVAT wynika, iż rozszerzeniu ulegnie mechanizm odwrotnego obciążenia VAT o handel złotem i srebrem (kruszce nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu lub proszku o próbie mniejszej niż 0,325) handel biżuterią o próbie mniejszej niż 0,325 oraz handel procesorami (dodatkowy próg kwotowy w wysokości 20.000,00 PLN). Mechanizm odwrotnego…
Czytaj dalej

Niższa stawka CIT

Od 1 stycznia 2017 r. CIT 15%. Stawka nie będzie jednak dotyczyć wszystkich podatników, a o jej zastosowaniu zadecyduje wysokość przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje obecnie dla wszystkich podatników jedną stawkę podatkową, która wynosi 19 proc. Stawka ta jest niezależna od rodzaju bądź charakteru podatnika. Ustawodawca zadecydował jednak, że od 1…
Czytaj dalej