Recent Posts by Lucyna Bujalska

Weryfikacja plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikuje Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Analiza wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej: Rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres. Rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT. Przypadki uwzględniania w plikach JPK zakupu faktur VAT…
Czytaj dalej

Recent Comments by Lucyna Bujalska

No comments by Lucyna Bujalska yet.