Recent Posts by Lucyna Bujalska

Spis z natury na dzień 31 grudnia

Spis z natury na dzień 31 grudnia. Obowiązek inwentaryzacji dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, jak i ryczałtowców. Zacząć wypada od tego, że obowiązku nie ominą podatnicy, którzy nie stwierdzą na stanie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Zatem Wartość tego…
Czytaj dalej

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Warunkiem jest aby wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Zamiarem…
Czytaj dalej

VAT-zmiany 2019

VAT duże zmiany MF udostępniło białą listę podatników VAT za pomocą której można sprawdzić podatnika od kiedy jest zarejestrowany oraz jakie posiada rachunki bankowe. Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na…
Czytaj dalej

Obowiązkowy split payment od listopada 2019

Od 1 listopada 2019 r. dla towarów i usług z dodanego załącznika nr 15 ustawy o VAT będzie obowiązkowy split payment. Obowiązek będzie dotyczyć transakcji B2B (firma-firma) powyżej 15 tys. Poniżej 15 tys. podzielenie płatności jest dobrowolne. Od listopada 2019 roku split payment (podzielona płatność) będzie obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż. Ustawodawca…
Czytaj dalej

Recent Comments by Lucyna Bujalska

No comments by Lucyna Bujalska yet.