Recent Posts by Lucyna Bujalska

Krajowy System e-Faktur

Krajowy system e-faktur 9 czerwca 2023 r. na stronie www.gov.pl Ministerstwo Finansów w zakładce zamieściło informację dotyczącą przyjętej przez Sejm ustawy wdrażającej KSeF (Krajowy System e-Faktur). Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Jak czytamy w informacji główne założenia ustawy to: przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1…
Czytaj dalej

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna Choć minął już okres składania rocznych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych, organy podatkowe w dalszym ciągu odpowiadają na pytania i wątpliwości podatników. Jednym z obszarów, w którym często pojawiają się wątpliwości, jest ulga rehabilitacyjna. Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawne, które poniosły wydatki na…
Czytaj dalej

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel ułatwi kontakt z urzędem skarbowym 14 lipca zacznie obowiązywać ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Określa ona m.in.: zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie: dokumentu mObywatel, profilu mObywatel, certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel, podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel; warunki i sposób pobierania przez użytkownika…
Czytaj dalej

Zmiany we wzorze świadectwa pracy już obowiązują

Zmiany we wzorze świadectwa pracy Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 maja 2023 r. W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowy zakres informacji określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r.…
Czytaj dalej

Recent Comments by Lucyna Bujalska

No comments by Lucyna Bujalska yet.