Recent Posts by admin

Nowy zakres transakcji objętych odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie od 2017 roku. Z najnowszego projektu nowelizacji UoVAT wynika, iż rozszerzeniu ulegnie mechanizm odwrotnego obciążenia VAT o handel złotem i srebrem (kruszce nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu lub proszku o próbie mniejszej niż 0,325) handel biżuterią o próbie mniejszej niż 0,325 oraz handel procesorami (dodatkowy próg kwotowy w wysokości 20.000,00 PLN). Mechanizm odwrotnego…
Czytaj dalej

Niższa stawka CIT

Od 1 stycznia 2017 r. CIT 15%. Stawka nie będzie jednak dotyczyć wszystkich podatników, a o jej zastosowaniu zadecyduje wysokość przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje obecnie dla wszystkich podatników jedną stawkę podatkową, która wynosi 19 proc. Stawka ta jest niezależna od rodzaju bądź charakteru podatnika. Ustawodawca zadecydował jednak, że od 1…
Czytaj dalej

Jak sprawdzić kontrahenta zanim będzie za późno.

  Sprawdź kontrahenta zanim będzie za późno. Nierzetelni kontrahenci to duży problem dla przedsiębiorców. Fakt, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, np. w małej miejscowości, nie zwalnia go z obowiązku weryfikacji wiarygodności kontrahenta. Dlaczego więc warto poświęcić czas na sprawdzenie jego wiarygodności przed nawiązaniem współpracy? Głównym powodem są oczywiście sprawy finansowe oraz konsekwencje podatkowe. W przypadku…
Czytaj dalej

Profil zaufany w kontaktach z urzędami.

Profil zaufany w kontaktach z urzędami Można zarejestrować swój Profil Zaufany i potem korzystać zdalnie z e-urzędów. Przez Internet złożyć wniosek o dowód, otworzyć działalnosc gospodarcza, uzyskac odpisy USC czy zamówić kartę EKUZ. Profil zaufany moga załozyc klienci PKO BP poprzez e-konto. Potem można się nim logować się i składać podpis elektroniczny na wybranej stronie…
Czytaj dalej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.