Kasy rejestrujące od 1 stycznia 2017 roku

Kasy fiskalne 2017 rok

Nowe rozporządzenie w zdecydowanej większości nie różni się od tego obowiązującego obecnie. Utrzymano kryterium wysokości obrotu (20 tys. zł). Nowy akt będzie obowiązywać tylko przez kolejny rok, ponieważ resort finansów zamierza przeprowadzić szerszą reformę dotyczącą kas fiskalnych.

Wprowadzono dodatkowe zwolnienia dla usług opieki medycznej i usług masażu wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, które posiadają orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzone również zwolnienie dla prawników, doradców podatkowych oraz lekarzy. Aktualnie muszą oni stosować kasy, jeśli świadczą usługi na rzecz indywidualnych klientów. W 2017 roku mogą skorzystać ze zwolnienia pod warunkiem dokonywanie płatności za ich usługi wyłącznie na konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) lub za pośrednictwem poczty. Drugim warunkiem to świadczenie usług na odległość lub taką właśnie drogą przesyła mu efekty swojej pracy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177). Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj

Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.