Zmiana limitów podatkowych w 2018 roku

Zmianie ulegną limity na 2018 rok. zmiany będą w limitach

  • małego podatnika PIT i VAT
  • kwocie amortyzacji jednorazowej de minimis
  • w ryczałcie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 roku
  • wskaźnikach przyjętych dla celów rachunkowości.
  • Limity podatkowe na 2018 rok

25.000 euro25.000 * 4.3137 = 107.842,50107.842,50 PLN

Nazwa Wartość Przeliczenie Limit w 2018 roku
Mały podatnik 1.200.000 euro 1.200.000 * 4.3137 = 5.176.440 5.176.000 PLN
Jednorazowa amortyzacja 50.000 euro 50.000 * 4.3137 = 215.685 216.000 PLN
Księgi rachunkowe 2.000.000 euro 2.000.000 * 4.3137 = 8.627.40 8.627.400 PLN
Ryczałt (zaliczki miesięczne) 250.000 euro 250.000 * 4.3137 = 1.078.425 1.078.425 PLN
Ryczałt (zaliczki kwartalne)
Transakcje gotówkowe 15.000 PLN 15.000 PLN
Zwolnienie podmiotowe 200.000 PLN 200.000 PLN

Do przeliczeń kwot obowiązujących w 2018 z euro na złote stosowany jest średni kurs NBP z dnia 2 października 2017 roku – 4,3137.