Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Zastąpi ona KŚT z 2010 r. Przypomnijmy jednak, że do końca 2017 r. należy stosować KŚT z 2010 r. w sprawach:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
  • ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości,
  • dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.