Category Archives: Podatki dla każdego

Wybór formy wpłacania zaliczek w formie kwartalnej, miesięcznej, uproszczonej.

Do 20 lutego możesz zgłosić zmianę sposobu opłacania zaliczek w formie miesięcznej, kwartalnej lub w formie uproszczonej. Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest…
Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych polegają na: 1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 2) podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie rocznie do 6000 zł. W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie…
Czytaj dalej

Zmiana limitów podatkowych w 2018 roku

Zmianie ulegną limity na 2018 rok. zmiany będą w limitach małego podatnika PIT i VAT kwocie amortyzacji jednorazowej de minimis w ryczałcie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 roku wskaźnikach przyjętych dla celów rachunkowości. Limity podatkowe na 2018 rok 25.000 euro25.000 * 4.3137 = 107.842,50107.842,50 PLN Nazwa Wartość Przeliczenie Limit w 2018 roku Mały podatnik 1.200.000 euro…
Czytaj dalej

VAT-zmiany 2017

VAT duże zmiany Firmy w przyszłym roku czekają istotne zmiany w VAT; m.in. wzrosną kary za nierzetelne rozliczenie podatku. Natomiast ekonomiści będą śledzić decyzje agencji ratingowych oceniających wiarygodność Polski. Przyszły rok przyniesie istotne zmiany dla podatników VAT. Większość wejdzie w życie lada dzień - już 1 stycznia 2017 r. wtedy bowiem zaczyna obowiązywać obszerna nowelizacja…
Czytaj dalej