Category Archives: Firma

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Zastąpi ona KŚT z 2010 r. Przypomnijmy jednak, że do końca 2017 r. należy stosować KŚT z 2010 r. w sprawach: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dotyczących…
Czytaj dalej

Sprawdzanie rozliczeń podatkowych kontrahentów

Sprawdzanie rozliczeń podatkowych kontrahentów juz od 25 grudnia br. wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej.  Po wejściu w życie nowych przepisów weryfikacja przedsiębiorców ma być łatwiejsza. Organy podatkowe będą wydawać zaświadczenia, czy kontrahenci podatnika prowadzącego działalność gospodarczą rzetelnie wywiązują się z obowiązków podatkowych. Będzie można sprawdzić, czy: - składają deklaracje podatkowe, - ujmują w…
Czytaj dalej

Spis z natury na dzień 31 grudnia

Spis z natury na dzień 31 grudnia. Obowiązek inwentaryzacji dotyczy zarówno przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, jak i ryczałtowców. Zacząć wypada od tego, że obowiązku nie ominą podatnicy, którzy nie stwierdzą na stanie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Zatem Wartość tego…
Czytaj dalej

Weryfikacja plików JPK_VAT

Ministerstwo Finansów informuje, że weryfikuje Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK. Analiza wykazała następujące niezgodności w plikach przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej: Rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres. Rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT. Przypadki uwzględniania w plikach JPK zakupu faktur VAT…
Czytaj dalej