Recent Posts by Lucyna Bujalska

Wybór formy wpłacania zaliczek w formie kwartalnej, miesięcznej, uproszczonej.

Do 20 lutego możesz zgłosić zmianę sposobu opłacania zaliczek w formie miesięcznej, kwartalnej lub w formie uproszczonej. Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest…
Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych polegają na: 1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 2) podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie rocznie do 6000 zł. W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie…
Czytaj dalej

zasady opłacanie składek ZUS w 2018 roku

Opłacanie składek ZUS w 2018 roku Przypominamy, aby przy opłacaniu składek w 2018 roku należy skorzystać z Numeru Rachunku Składkowego (NRS). Numer ten płatnicy otrzymali listem poleconym z ZUS. Jeśli Państwo nie odebraliście takiej przesyłki, nic straconego, w każdej chwili można sprawdzić swój numer na stronie internetowej w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego http://www.eskladka.pl. Można tego…
Czytaj dalej

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywała nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Zastąpi ona KŚT z 2010 r. Przypomnijmy jednak, że do końca 2017 r. należy stosować KŚT z 2010 r. w sprawach: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ewidencji i sprawozdań, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dotyczących…
Czytaj dalej

Recent Comments by Lucyna Bujalska

No comments by Lucyna Bujalska yet.