Recent Posts by admin

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 2800 zł brutto

Znaczna podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2021. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do 2020 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 600 zł). Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. będzie wynosiła 18,30 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W…
Czytaj dalej

Limity podatkowe w 2017 r. będą wyższe

Limity podatkowe w 2017 r Status małego podatnika VAT, PIT, CIT w 2017 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5157000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5092000 zł. Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego…
Czytaj dalej

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł

KNUP zapłacone gotówka powyżej 15000zł. Od 1 stycznia 2017 r. wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Przepis art. 22p ustawy PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. wyłącza z KUP koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca…
Czytaj dalej

Koniec z rozliczeniem kwartalnym dla dużych podatników

Rozliczenia kwartalne dla dużych podatników. MF zaprojektował pakiet zmian UoVAT zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Jedną zmian zmierzającą do tego celu jest możliwość składania rozliczeń kwartalnych VAT – będą mogli z nich korzystać wyłącznie mali podatnicy (przychody poniżej 1,2 mln EUR). Warunkiem jest działanie jako podatnik min. przez okres 12 miesięcy.
Czytaj dalej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.